01.07.2016 Munitsipaalmaade detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapanek

Kohila Vallavolikogu võttis 28. juuni 2016 otsusega nr 38 vastu Kohila vallale taotlevate munitsipaalmaade detailplaneeringu ja suunab avalikule väljapanekule. Planeeringu eesmärk on katastriüksuste moodustamine ja sihtotstarvete määramine jätkuva...  Loe edasi »

22.06.2016 Kohila vallavolikogu istung toimub 28. juunil kl 16 Tohisool
21.06.2016 22. juunil vallamaja avatud kl 8-13
20.06.2016 Loe 22. juuni Kohila valla ajalehest
15.06.2016 ÕHUVÄGI ÕPPUSEL SABER STRIKE 2016
15.06.2016 Kohila gümnaasiumi juurdeehituse detailplaneeringu avalik väljapanek
02.06.2016 Korraldatud jäätmevedu Juuru, Rapla ja Kohila valla veopiirkonnas