Detailplaneeringud

Kohila Vallavalitsus avalikustab Prillimäe alevku keskosa ja lähiala detailplaneeringu
Planeeringu eesmärk on on maakasutuse ja liikluskorralduse korrastamine. Planeeritava ala suurus on 70,1 ha.
Planeeringuga saab tutvuda valla kodulehel  ja 24. märtsist kuni 13. aprillini 2017 Kohila vallamajas (Vabaduse tn. 1) esmaspäevast neljapäevani kella 8.00 kuni 17.00, reedel kuni 15.00, lõuna 12.00 kuni 13.00 ja Prillimäe kaupluses lahtiolekuaegadel. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub Kohila vallamajas 19. aprillil 2017 kell 16.00.
Planeeringu materjalid kodulehel: Detailplaneeringute kataloog: DP 2010 / 005 10. http://da.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202010/005%2010%20Prillim%E4e%20KESKOSA/


Kohila vallavalitsus algatas alljärgneva detailplaneeringu:

Kohila Vallavolikogu 30. august 2016 otsusega nr 44 algatati Pähklimetsa tn 4 (Katastritunnus 31701:001:2474,sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 8183 m2) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on hoonestamata elamumaa jagamine kuni neljaks elamumaa krundiks ja piirkonda teenindavaks transpordimaaks ning ehitusõiguse määramine korterelamute ja üksikelamu ehitamiseks. Detailsemalt: Kohila valla kodulehel planeeringute kataloogis DP 002 16.


Kohila vallavalitsus võttis vastu alljärgnevad detailplaneeringu:

Kohila vallavalitsus kehtestas alljärgnevad detailplaneeringu:

Kohila Vallavalitsus kehtestas 05. 09. 2016 otsusega nr 239 Kohila Gümnaasiumi juurdeehituse detailplaneeringu.
Planeeringuga määratakse gümnaasiumi juurdeehituseks ehitusõigus ja maakasutuse, liikluskorralduse ja tehnilise taristu rajamispõhimõtted üldplaneeringuga ette nähtud ühiskondlike hoonete- ja transpordimaal. Detailsemalt planeeringute kataloog DP 001 14.
 
Kohila Vallavalitsus kehtestas 25. oktoober 2016 korraldusega nr 54 Kohila vallale taotlevate munitsipaalmaade detailplaneeringu. Planeeritav ala koosneb 24 lahustükist, mille pind on kokku 77 ha. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksuste moodustamine reformimata maade arvel ja sihtotstarvete määramine. Detailsemalt www.kohila.ee planeeringute kataloogis DP 005 Munitsipaalmaad.

Kohila Vallavalitsus kehtestas 21. 10. 2016 korraldusega nr 302 Raadiku tn 3c kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kahe uue elamumaa moodustamine tootmismaa jagamise teel ja ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks üldplaneeringuga ette nähtud elamuehituse alal. Detailsemalt www.kohila.ee planeeringute kataloogis DP 005 15 Kohila RAADIKU 3c.


Detailplaneeringute info: detailplaneeringute kataloogist. Kataloogi on koondatud detailplaneeringuid puudutavad korraldused, protokollid, kaardimaterjal jm alates aastast 2000. Lisainfo detailplaneeringute kohta: arhitekt Rein Ailt, tel. 48 94785, e-post: rein.ailt(at)kohila.ee