Uudised ja teated

Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ on avalikustamisel

24.03.2017

Rapla Maavalitsus teatab, et Rapla maakonnaplaneering aastani 2030+ (seletuskiri ja 3 kaarti) ja keskonnamõju strateegilise hindamise - KSH - eelnõu on Rapla maavanema korraldusel vastu võetud ja avalikustamisel. Materjalidega saab tutvuda alat...  Loe edasi »