« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 25. aprillil kl 16 Tohisool

Päevakord:
1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner
 
2. Arvamuse andmine OÜ Eesti Killustik geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Loone uuringuruumis loale
Ettekandja keskkonnanõunik Made Saadve
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
3. Ülevaade politsei ja korrakaitsespetsialisti tööst
Ettekandjad  piirkonnapolitseinik Raido Galjaev ja korrakaitsespetsialist Valeri Tõrik
 
4. Kinnisasja sundvõõrandamine
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner
Kaasettekandjad maakomisjoni esimees Hillar Kalmet ja 
eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
5. Soodustuse andmine. MTÜ Punane Päike
Ettekandja sotsiaalnõunik Väino Maasalu
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
6. Muud küsimused