« Tagasi

Kohila valla Sipsiku lasteaia remonditööde teostamiseks

Pakkumiskutse (korduv)  21.04.2017
 
Kohila valla Sipsiku lasteaia remonditööde  teostamiseks
Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851
Vabaduse 1, 79804 Kohila
tel.48 94 760
kontaktisik: Kalver Künnapuu ja Silva Ööpik
 
Objekt: Sipsiku lasteaed, Posti 5A, Kohila  
 
Asukoht:  Kohila  vald
 
Tööde kirjeldus: Remonditööd vastavalt pakkumislisas (Lisa 1)  toodud remonditööde  loetelule. Värvina kasutada pesemiskindlat värvi (näit  Bindo 20).  Värvitoonid lepitakse kokku enne remonditööde algust haldaja esindajaga (Silva Ööpik).
Linoleumi paigaldamisel kasutada naturaalset linoleumi paksusega 2,5mm, kasutusklass 34, tulepüsivusklass Cfl-s1, jääkvajumine väiksem kui 0,15mm, sammuheli summutavus väiksem kui 5dB, kulumiskiht ei tohi sisaldada korki. 
Linoleumi värvitoonid lepitakse kokku enne remonditööde algust haldaja esindajaga (Silva Ööpik).  
 
Tööde teostamise periood: saalis saab töödega alust. 29.05.2017, rühmades alust. 07.06.2017 –  tööd peavad  valmima 01.07.2017
 
Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind ja tähtaegadest kinnipidamise  kinnitus. Pakkumise esitamisel näidata referentstööd, mis on teostatud omavalitsuse lasteaedades sh Tellijale teostatud tööd lasteaedades.
Tööd peavad olema teostatud 01.07.2017 ja täitedokumentatsioon peab olema  esitatud 30.06.2017. Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel. 
 
Hinnapakkumised palun esitada hiljemalt 02.05.2017  kella 12.00 Kohila  Vallavalitsusse   kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: kalver.kunnapuu@kohila.ee
 
Kalver Künnapuu
ehitusnõunik
tel. 5556 0080