« Tagasi

Küsitlus kultuurisündmustest ja- korraldusest ning huvitegevusest Kohila vallas

Armas vallarahvas!
Kutsume teid kaasa mõtlema meie valla kultuurikorralduse teemal.
Spordi- ja liikumisharrastusi ning -võimalusi uuris vallavalitsus küsitlusega „Kohila liigub" 2015. aasta aprillis-mais. Nüüd võtaksime teie abiga vaatluse alla eeskätt kultuuritaristu, kultuurisündmused, huvitegevuse, erinevate tegevuste korraldusliku poole jms ning võimalused arenguks.
Oleme moodustanud vallavolikogu kultuurikomisjoni juurde teemaga tegeleva toimkonna, kelle ülesandeks on otsuste ettevalmistamiseks tarviliku teabe kogumine, analüüsimine ja ettepanekute tegemine vajalikeks muudatusteks.
Vajame laiapõhjalist hinnangut olemasolevale, erinevaid tegevus- ja finantsanalüüse, soovitusi ja ettepanekuid – lõppkokkuvõtteks meie kõigi kogemust ja tarkust. Nii sünnibki ühistööna teadmine, kus oleme, millised on meie edasised eesmärgid ja teed nendeni jõudmiseks.
Oleme tänulikud, kui otsustate oma arvamust meiega jagada ja täidate lisatud küsimustiku.
Lugupidamisega kultuuritoimkond: Sigrid Põld, Anneliis Kõiv, Virve Õunapuu, Ulvi Mägi ja Reet Runge
Küsimustiku leiate siit