« Tagasi

Kohila vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel

Kohila vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:
Kinnisasja aadressil Rapla maakond, Kohila vald, Vilivere küla, Hirsi (registriosa nr 3002037, katastritunnus 31701:001:0258). Vt lisa www.kv.ee/2918709. 
Kinnistu asub eraldatud kohas metsa sees, naabritest eemal. Sobib privaatsust väärtustavale omanikule. 0,5 ha suurusel kinnisasjal asub elumaja, kõrvalhoone (kuur) ja saun. Kõik hooned vajavad kapitaalset renoveerimist. Kinnisasjal puudub (sõiduautoga läbitav) ligipääs avalikult kasutatavale teele. Kinnistul asub renoveerimist vajav kaev, elektriühendus 16 A, 230 V. 
Pakkumise alghind on 15000 eurot.  
 
Kinnisasja aadressil Rapla maakond, Kohila vald, Hageri küla, Mesitaru (registriosa nr 3328550, katastritunnus 31701:001:0288). Vt lisa www.kv.ee/2919022. 
Kinnistu asub looduslikult kaunis asukohas, riigimaantee lähedal. 0,5 ha suurusel kinnisasjal asuvad lagunenud kuurid, lauda vundament ja muud ehitised. Kõik ehitised on kasutuskõlbmatud. Kinnistul puudub kaev, elektriühendus on võimalik taastada. Kogu kinnistu vajab põhjalikku korrastamist.
Pakkumise alghind on 10000 eurot.  
 
Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
 
Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 16.06.2017 kell 11.00. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine, mitte avada enne 16.06.2017 kell 11:30" ja pakkuja andmetega aadressil Vabaduse 1, Kohila alev, 79804 Rapla maakond.
Pakkumised avatakse 16.06.2017 kell 11.30 vallamajas (Vabaduse 1, Kohila alev, Rapla maakond). 
Enampakkumise tingimuste ja varaga tutvumiseks võtta ühendust 489 4766, 5660 6911, e-post: anu.suviste@kohila.ee. 
Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma 2 kuu jooksul peale enampakkumisel edukaks tunnistamist. Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ostjaga 1 kuu jooksul pärast ostusumma laekumist Kohila vallavalitsuse arvele. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.