« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 30. mail kl 16 Tohisool

Päevakord:
 
1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner
 
2. Vastus pöördumisele OÜ Eesti Killustik geoloogilise uuringu loa menetluse kohta
Ettekandja keskkonnanõunik  Made Saadve
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
3. Kinnisasja tasuta võõrandamine. Kiriku tee 4
Ettekandja abivallavanem Argo Luik
Kaasettekandjad eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg ja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
4. Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine. I lugemine
Ettekandjad Infragate Eesti AS konsultandid Liina Mürk ja Andrey Ponyakov ning abivallavanem Argo Luik
Kaasettekandjad eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg ja maakomisjoni esimees  Hillar Kalmet
 
5. Keila jõe  reoveekogumisala Aespa-Vilivere projektipiirkonna veemajandusprojekti kaasrahastamine
Ettekandjad Infragate Eesti AS konsultandid Liina Mürk ja Andrey Ponyakov ning abivallavanem Argo Luik
Kaasettekandjad, eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg ja maakomisjoni esimees  Hillar Kalmet
 
6. Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks
Ettekandja abivallavanem Argo Luik
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees  Allar Haljasorg ja maakomisjoni esimees 
Hillar Kalmet
 
7. Kohila valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandjad pearaamatupidaja Malle Laes,  Kohila Maja OÜ juhataja Rein Langeproon ja vallavanem Heiki Hepner
Kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Margus Miller
 
8. Muud küsimused