« Tagasi

Juulis algab Sutlema-Hageri-Kohila kergtee ehitus

 
Kohila vallavalitsuse tellimusel valmis Sutlema-Hageri-Kohila kergtee projekt kogupikkusega 7,427 km. Projekti finantseeritakse EAS meetmest Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine tegevuse 5.4.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine) raames. Toetuse summa on maksimaalselt 1 237 657 eurot, millele lisandub 15% Kohila vallavalitsuse omaosaluse summa. 
 
Praegu teostatakse kergtee ehitushanget, milles planeeritakse tee ehitamise alustamist juba käesoleva aasta juulikuus. Kuna objekt on väga pikk, siis võib ehitustegevus toimuda lõikude kaupa. Näiteks Kohila alevis laiendatakse samal ajal Kohila kaugküttevõrku, torustik pannakse kergtee alla ja pärast seda ehitatakse tee valmis. Lõplikult saab Sutlema-Hageri-Kohila kergtee valmis 30.09.2018.a. 
 
Jalg- ja jalgrattatee valgustatakse tiheasustuse piirkondades. Kergtee uurde paigaldatakse ka reservtoru tulevikus tänavavalgustuse tarbeks, kuid kogu teepikkus valgustust ei saa. paigaldatakse reservtoru, mis loob tulevikus võimaluse tänavavalgustuse ehituse jätkamiseks. Kuna tänavavalgustuse ehitamine on üsna kallis, eelistas vallavalitsus ehitada selle arvelt valmis pikema lõigu kergteed. 
 
Maanteeamet on teinud otsuse tellida sellel aastal liiklusohtliku Hageri-Kernu-Kohila tee ja Tõdva-Hageri tee ristmiku rekonstrueerimise projekt. Järgmisel aastal planeeritakse teeristmik projekti järgi valmis ehitada. See peaks muutma selgemaks Hageri bussipeatuse parklas liikumise ja turvalisemaks Kernu-Kohila tee ületamise. 
 
Kergtee ehitus võib kaasa tuua ajutisi ebamugavusi ja ümberkorraldusi. Neist informeeritakse nii jalakäijaid kui ka erinevate liikumisvahenditega liiklejaid jooksvalt, kasutades selleks erinevaid võimalusi. 
Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, saab järgmise aasta sügisest Kohila-Hageri-Sutlema kergteel turvaliselt liigelda.