« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 27. juunil kl 16 Tohisool

Päevakord
1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner

2. Kohila valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava muutmine. II lugemine
Ettekandjad  Infragate Eesti AS Liina Mürk, abivallavanem Argo Luik
Kaasettekandjad eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg ja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet

3. OÜ Eesti Killustik geoloogilise uuringu loa menetluse ümbervaatamine
Ettekandja keskkonnanõunik Made Saadve
Kaasettekandja maakomisjoni esimees  Hillar Kalmet

4. Kinnisasjade piiride  ja sihtotstarvete muutmine
Ettekandja jurist  Anu Suviste
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet

5. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine. Saunakeldri
Ettekandja maanõunik Varje Kajaste
Kaasettekandja maakomisjoni esimees Hillar Kalmet

6. Kohila valla arengukava aastateks 2015-2020 jaarengustrateegia "Kohila vald aastani 2025" I lugemine
Ettekandja arendusnõunik Inna Laanmets
Kaasettekandja eelarvekomisjoni  Allar Haljasorg

7. Kohila Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu, valimisringkonna jamandaatide arvu määramine
Ettekandja volikogu esimees  Jüri Vallsalu

8. Volikogu komisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja hariduskomisjoni esimees Edith Maasik

9. Muud küsimused