« Tagasi

Juuru, Kohila ning Rapla valla jäätmekava aastateks 2017–2022 eelnõu avalik väljapanek

Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lg 1 ja § 42 on koostatud Juuru, Kohila ja Rapla valla ühine jäätmekava aastateks 2017–2022.
Ühine jäätmekava on Juuru, Kohila ja Rapla valla jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ning eesmärke käsitlev dokument.
Jäätmekava avalik väljapanek toimub 9. augustist kuni 23. augustini 2017.
Asjast huvitatud isikutel on kuni 23. augustini 2017 õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikus vormis. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda kõigi osalevate omavalitsuste ruumides ja veebilehtedel.
Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusele  aadressil Sirge 2, Tallinn 10618 või e-postiga info@harjukeskus.ee.
Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid ühise jäätmekava kohta, siis toimub avalik istung 24. augustil 2017 kell 17.00 Rapla vallavalitsuses, Viljandi mnt 17, Rapla 79511.
 
Ühise jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:
Juuru vallavalitsus: Veski 1 Juuru alevik, 79401 Rapla maakond, e-kiri: juuru@juuru.ee; koduleht www.juuru.ee
Kohila vallavalitsus: Vabaduse 1, Kohila 79804 Rapla maakond, e-kiri: vallavalitsus@kohila.ee; koduleht: kohila.kovtp.ee
Rapla vallavalitsus: Viljandi mnt 17,  Rapla, 79511 Rapla maakond, e-kiri: rapla@rapla.ee, koduleht: www.rapla.ee