« Tagasi

Pakkumiskutse Posti ja Tööstuse tänava ristmiku omanikujärelevalve teostamiseks

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851
Vabaduse 1, 79804 Kohila
tel 48 94 760

kontaktisik: Kalver Künnapuu

Objekt: Kohila, Posti ja Tööstuse tänava ristmiku rekonstrueerimise tööde omanikujärelevalve teostamiseks

Asukoht: Kohila vald, Posti ja Tööstuse tänava ristmik ning Tööstuse tänav ristmikust sillani.

Tööde kirjeldus:  Kohila Tööstuse ja Posti tänava ristmiku rekonstrueerimise tööde     (Riigihange „Tööstuse ja Posti tänava ristmiku rekonstrueerimine" viitenumber 189440)  omanikujärelevalve.  Töökoosolekute läbiviimine vähemalt iga 2 nädala jooksul või vastavalt kokkuleppele Tellija ja Töövõtjaga, omanikujärelevalve peab esitama iga nädal objekti kohapealse ülevaatuse kohta lühikokkuvõtte ja igakuiselt  tööprotsessi kohta üksikasjaliku kuuaruande.

Eeldatav teenuse osutamise periood: 1.09.2017 – 31.05.2018.

Pakkujal esitada teenuse ühe kalendrikuu maksumus.  Kui ehitustööd lõpetatakse varem, siis tasutakse omanikujärelevalve eest ainult ehitusperioodi ulatuses.

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim (kalendrikuu) hind. Pakkuja viimase kolme majandusaasta  (2014 – 2016) netokäive  avalikult kasutavate teede teehoiutööde ehitusjärelevalve  osas peab olema vähemalt 20 000 EUR iga aasta kohta.

Kvalifitseerimine  tingimuseks on vastava teehoiutööde ehitusjärelevalve tegevusloa olemasolu ja/või sama pädevusega kutsetunnistus ning vähemalt 5 aastane töökogemus omanikujärelevalve teostamise valdkonnas, esitada referents objektide loetelu. Referents objektide juures esitada tööde omanikujärelevalve maksumused ja Tellija kontaktandmed (e-post, telefonid). Korrektse referentsobjektide loetelu puudumine on kvalifitseerimata jätmise aluseks.

Hinnapakkumine palun esitada hiljemalt 25.08.2017 kella 13.00 Kohila  Vallavalitsusse kabinetti nr.17 aadressil Vabaduse 1, Kohila alev või e-post: kalver.kunnapuu@kohila.ee

Kalver Künnapuu
ehitusnõunik
tel 5556 0080