« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 26. septembril kl 16 Tohisool

Päevakord:
1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner
 
2. Kohila Vallavolikogu 16.02.2010 määruse nr 3 
"Teede ja tänavate sulgemise maks" muutmine
Ettekandja jurist Anu Suviste
Kaasettekandjad eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg ja
maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
3. Kohila Vallavolikogu 28.06.2016 otsuse nr 37 
„Sundvalduse seadmine" täiendamine
Ettekandja jurist Anu Suviste
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg ja
maakomisjoni esimees Hillar Kalmet
 
4. Kohila valla arengukava aastateks 2015-2020 ja arengustrateegia 
"Kohila vald aastani 2025". II lugemine
Ettekandja arendusnõunik Inna Laanmets
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
5. Kohila valla eelarvestrateegia. II lugemine
Ettekandja finantsnõunik Piret Puun
Kaasettekandjad eelarvekomisjoni esimees Allar Haljasorg
 
6. Esindaja nimetamine Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi Hariduse osafondi nõukogusse
Ettekandja vallavanem Heiki Hepner
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Edith Maasik
 
7. Ülevaade volikogu tööst 2013-2017 
Volikogu aseesimees Allar Haljasorg
 
8. Muud küsimused