« Tagasi

2017. a KOV valimiste tulemused Kohila vallas

Tulemusi vaata siit

Volikogu liikmete registreerimine

KOHILA VALLA VALIMISKOMISJON

O T S U S

 

Kohila                                                                                   21. oktoober 2017 nr 20-2.1/18

 

Kohila Vallavolikogu liikmete registreerimine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 1,

Kohila valla valimiskomisjon

o t s u s t a b:

 

1. Registreerida Kohila Vallavolikogu liikmed:

1.1                       HEIKI HEPNER

1.2                       ANDRUS SAARE

1.3                       REIN KOLON

1.4                       MARIKA JAHILO

1.5                       ANU NIGESEN

1.6                       INNA LAANMETS

1.7                       AARNE SUVISTE

1.8                       LAUR LAANMETS

1.9                       JÜRI   VALLSALU

                       1.10                      KRISTINA MÄGI

                       1.11                      JAANUS ERNITS

                       1.12                      ŽANNA RANDMAA

                       1.13                      EDITH MAASIK

                       1.14                      TAILI VAHESAAR

                       1.15                      PRIIDU RÕÕMUS  

                       1.16                      MARTIN-ERICH TORJUS

                        1.17                      RAIVO HEINARU

                        1.18                      KAIDO MÄGI

                        1.19                      ALAR HAABMA

                        1.20                      KAUR HEINARU

                        1.21                      ALLAR HALJASORG

 

2. Avalikustada otsus Kohila valla veebilehel ning saata Riigi Teatajale (ert@riigiteataja.ee).

3. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja Kohila Vallavolikogu liikme volitused algavad käesoleva otsuse avalikustamisele järgneval päeval.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

5. Huvitatud isik võib käesoleva otsuse peale kolme päeva jooksul otsuse tegemisest arvates esitada kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ahto Järvela

Esimees