« Tagasi

Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni süsteemide rajamiseks on rahastus saadud!

SA KIK rahuldas OÜ Kohila Maja esitatud taotluse Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile „Kohila valla veemajandusprojekt ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks". Projekti kogumaksumus on 19 893 033,30 eurot, millest maksimaalne toetuse suurus on 16 909 078,31 eurot ning omafinantseeringu suurus on 2 983 954,99 eurot. Projekti elluviimine on kavandatud neljale aastale ehk 2018 kuni 2021, esimeseks etapiks 2018. aastal on projekteerimine, millele järgneb kolmel järjestikusel aastal ehitustegevus. Aespa aleviku ja Vilivere küla ligikaudu 7214 elanikust peaks projekti „Kohila valla veemajandusprojekt ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks" raames saama tõhusama veevarustuse ning reoveepuhastusteenuse umbkaudu 5467 elanikku. Kuna Aespa alevik ja Vilivere küla on tiheasustuspiirkond, kus on probleeme kõlbuliku joogivee saamisega ning reovete nõuetekohase kogumisega on väga oluline, et kõik kinnistuomanikud, kelle kinnistu juurde liitumispunkt rajatakse, liituksid esimesel võimalusel ÜVK-ga!

Lähemalt loe siit

Projekti piirkond