« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung 9. novembril kell 18 Kohila koolituskeskuses

PÄEVAKORD:

1. Vallavanema töötasu, hüvitiste ja soodustuste määramine

2. Vallavanema valimine

3. Vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse struktuuri kinnitamine

4. Esindajate nimetamine Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogusse

5. Esindajate nimetamine Raplamaa Arengufondi ja Hariduse osafondi nõukogusse

6. Esindajate määramine Eesti Linnade Liidu tegevusse

7. Vallavolikogu komisjonide asutamine

8. Komisjonide esimeeste valimine

9. Vallavolikogu komisjonide koosseisude kinnitamine

10. Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

11. Finantsgarantii andmine (Härjaoja tee osas)

12. Muud küsimused