« Tagasi

Kohila Vallavalitsus pakub tööd SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTILE (kandideerimise tähtaeg 30. november)

Tööülesanded:

- Toimetulekutoetuse, vajaduspõhise peretoetuse ning valla sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine ja vormistamine.

- Nõustamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes.

- Abivajava kliendi vajaduste hindamine ning abistamiseks sobivate meetmete väljapakkumine.

- Koostöövõrgustiku loomine sotsiaalhoolekande eri tasandite ja asutustega.

- Sotsiaalvaldkonna arengutegevustes osalemine.

- Valla eestkostel olevate lastega seonduvate küsimuste lahendamine, eestkostega seotud toimingute tegemine ning vastava dokumentatsiooni ja aruandluse koostamine.

- Puudega inimese sõiduki parkimiskaartide väljastamine.

- Humanitaarabi jagamise korraldamisest osa võtmine.

- Sotsiaaltranspordi koordineerimine.

- Sotsiaalnõuniku poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.

Nõudmised kandidaadile:

- vastavus avaliku teenistuse seaduses ja sotsiaalhoolekandeseaduses sätestatud nõuetele;

- erialane kõrgharidus;

- hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook jms);

- teenistusülesannete täitmisega seonduvate seaduste tundmine ning üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist.

Töö eeldab:

- head suhtlemisoskust;

- koostöövalmidust;

- algatusvõimet;

- pingetaluvust.

Kasuks tuleb:

- B-kategooria juhilubade olemasolu;

- ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt vene keel);

- eelnev töökogemus sotsiaaltöö alal;

Omalt poolt pakume:

- võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd;

- head töökeskkonda;

- sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

 

CV ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 30. novembril e-postiga aadressil: vallavalitsus@kohila.ee. Kirjas palun näidata võimalik tööle asumise aeg ja palgasoov.

Lisainfo: Väino Maasalu, sotsiaalnõunik, e-post: vaino.maasalu@kohila.ee, tel: 55560086.