« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 27.12 kell 16.00 Kohila koolituskeskuses

Päevakord:

 1. Vallavanema informatsioon. Ülevaade haridusküsimustest
 2. Kohalike teede, avalikuks kasutamiseks määratud erateede ja avalikuks kasutamiseks määramata erateede, nimekirja täiendamine
 3. Kohila valla 2017. alisaeelarve
 4. Üürilepingu sõlmimine
 5. Rail Balticu planeeringu vaidlustamine
 6. Rapla maakonna sümbolite kasutamise korraldamise, Raplamaa tippauhinna RAPLA REDEL ning Rapla maakonna teenetemärgi andmise korraldamise, delegeerimine
 7. Kohtuliku kompromissi sõlmimine
 8. Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine
 9. Tasu maksmine
 10. Kohila valla valimiskomisjoni moodustamine
 11. Vallavolikogu alaliste komisjonide koosseisude kinnitamine
 12. Muud küsimused