« Tagasi

Kohila Gümnaasiumi loodusainete labori rajamine

2017. aasta suvel avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine" esitatud 50 taotluse hulgas oli ka Kohila Gümnaasiumi taotlus. Suur rõõm on teada anda, et meie poolt esitatud projektitaotlus läbis konkursi väga edukalt ning saab täies mahus rahastuse summas ligikaudu 200 000 eurot. 
Projekti eelduseks oli mitme kooli koostöö ja õppevara ühiskasutus. Meie partnerid on lähiümbruse põhikoolid - Kurtna Kool, Hagudi Põhikool, Juuru Eduard Vilde Kool, Kaiu Põhikool, Kehtna Põhikool. Kohila Gümnaasiumis õpib hetkel 864 õpilast. Nendest III kooliastmes ja gümnaasiumiastmes, kellele projekt eeskätt on suunatud, vastavalt 223 ja 115 õpilast. Koostööpartnerite III kooliastme õpilastega koos on projektiga otseselt seotud 511 õpilast.
Projekti eesmärk on populariseerida loodus-ja täppisteadusi noorte seas. Selleks rajame 2018 aasta 1. septembriks Kohila Gümnaasiumiss hästisisustatud kaasaegne loodusainete õppelabori, mis tervikuna hõlmab nii labori seadmeid, mööblit, kommunikatsioone kui ka õppevahendeid ja IKT baasi. Laboris saab õpilane töökogemuse  tõelises teaduslaboris - iga õplane on uurija, kelle kasutada on kaasaegsed katsevahendid ning juhendmaterjalid, mis aitavad teadusliku uurimistöö läbiviimise põhimõtteid  omandada ning rakendada. 
Projekti õnnestumise eelduseks on õpetajate ja koolide väga tihe koostöö loodusaineid (geograafia, füüsika bioloogia, keemia) lõimivate praktiliste tööde ja hästi läbimõeldud juhendmaterjalide väljatöötamisel. See on õpetajate jaoks kindlasti suur väljakutse, kuid ka profesionaalselt edasiviiv, uusi mõtteid ja võimalusi tekitav ning meisterlikkust kujundav protsess. Vajalikku koolitust ja tuge selles protsessis pakub meie õpetajatele Tallinna Ülikooli loodus-ja terviseteaduste instituut. 
Suur tänu projektimeeskonnale koosseisus Neeme Lumi, Janika Volga, Kirsti Solvak, Edith Maasik,  Anett Haljasorg, Toivo Niinemets, Kaupo Oja, kes panustasid südamega oma aega selle projekti idee väljatöötamisse ja koostamisse. 
Soovin jõudu, entusiasmi, häid ideid ja rõõmsat meeskonnatööd kõigi projektis osalevate koolide loodusainete õpetajatele! 
 
Meeri Ehandi
Haridusnõunik