« Tagasi

SAAME TUTTAVAKS: UUED TÖÖTAJAD KOHILA VALLAVALITSUSES

Herkki Olo
Olen Kohila valla arendusnõunik alates 2. jaanuarist 2018. Minu töö peamisteks märksõnadeks on valla arengudokumendid, rahataotlused erinevatest Eesti ja välismaa toetusfondidest ning rahastatud projektide elluviimine. Lõpetasin Tartu ülikooli inimgeograafia (ehk ühiskonnageograafia) erialal. Ülikoolis olid minu peamiseks huviks ja hilisematel töödel peamisteks tegevusteks piirkondliku ning kohaliku arengu teemad mitmel pool Eestis – erakonsultandina, projektipõhiselt ja püsikohaga. Töödega seotud asutuste hulka kuuluvad teiste hulgas Tartu Linnavalitsus, Otepää Looduspark, MTÜ Partnerlus (Kagu-Eesti Partnerluse Programm), MTÜ Südamaa Vabavald, Järvamaa Arenduskeskus, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Järva Maavalitsus, Raplamaa Partnerluskogu ja mitmed vallavalitsused. Alates 2006. aastast töötasin naabervalla Rapla arendusnõunikuna, olles aastatel 2011–2016 seal ka vallavalitsuse liige. Varasemate tööülesannete hulka on kuulunud eeskätt valdade, piirkondade ja külade arengukavade, strateegiate, üldplaneeringute ja analüüside koostamised, rahataotluste koostamised, projektide elluviimised jm. Olen pärit Tartust ja viimased 15 aastat elanud Kohilas. 
 

Merle Beljäev
Alates 2. jaanuarist 2018 täidan Kohila vallavalitsuses avalike suhete nõuniku ametikohta, kus minu peamine tööülesanne on valla suhtekorralduse ja info liikumise korraldamine. Samuti Kohila valla ajalehe toimetamine. Oman avaliku sektori kogemust, olles töötanud rahandusministeeriumis asjaajamistalituse peaspetsialistina ning Kernu rahvamaja juhatajana. 
Olen toimetanud Kernu valla ajalehte „Oma Vald" kaheksa aastat ning õppinud Mainoris graafilist disaini.
Lisaks toimetamisele Mõnuste külaarendamise seltsis juhin Ruila põhikooli hoolekogu tööd.
Vaba aega sisustan keraamikat tehes või fotokaameraga huvitavaid hetki jahtides. Elukohaks Hageri kihelkond, Mõnuste küla.
 
 

Maris Uutma

Töötan Kohila vallavalitsuses sotsiaaltööspetsialistina alates 10.01.2018. Kohilasse kolisin aastal 2013. Olen omandanud Tallinna ülikoolis inimese psühholoogia bakalaureusekraadi. Kraadi omandamise ajal alustasin töötamist Tallinna Perekeskuses erivajadustega lastega. Õpingute raames osalesin välispraktikatel Tuneesias ja Serbias, kus töötasin nii erivajadustega laste psühholoogina kui ka sotsiaaltöötaja, nõustades erivajadustega täiskasvanuid. Bakalaureuseõppe lõppedes astusin Tallinna ülikoolis magistriõppesse sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialale. Paralleelselt Tallinna Perekeskusega asusin tööle ka asutuses AS Hoolekandeteenused, kus töötasin sotsiaaltöötajana kogukonnateenusel viibivate vähenenud töövõimega klientidega, integreerimaks neid avatud tööturule, suheldes tööandjatega, töötukassade ning eeskostetega, tagamaks sobivad töötingimused ning seadusandluse jälgimise.

Vabal ajal tegelen hea meelega nii maalimise kui ka fotograafiaga.