« Tagasi

Kohila valla volikogu järgmine istung toimub 30.01.2018 kell 16.00 Kohila koolituskeskuses Tohisool

PÄEVAKORD

1.Vallavanema informatsioon

2.Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 muutmine

3.Kohustuste võtmine. Gümnaasiumi juurdeehitus

4.Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

5. Kohila valla 2018. aasta eelarve. I lugemine

6. Muud küsimused

Eelnõude link