« Tagasi

KOOLI TÄNAVA AADRESSIDE MUUDATUSED

Kohila Vallavalitsuse 05.09.2016 korraldusega nr 239 „Detailplaneeringu kehtestamine" on kehtestatud gümnaasiumi juurdeehituse detailplaneering.
Koolimaja juurdeehitus, mis kevadel alguse saab,  tuleb osaliselt Kooli tänavale ning poolitab praeguse Kooli tänava kaheks osaks. Selline situatsioon aga ei ole aadressiandmete süsteemi poolt aktsepteeritav. 
Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele vastavuse.
Probleemne ja segadust tekitav on ka Kooli tänava üleminek Posti tänavaks. Reeglina muutub teenimetus pärast ristmikku, mitte lihtsalt poole tänava pealt. Kooli tn 5 elamule Kooli tänavalt üldse juurdepääs puudub. 
Vallavalitsusel on ettepanek muuta see tänavalõik Posti tänava osaks nii, et pikendada  Posti tänavat kuni Kooli põik tänava lõpuni (Kooli tn 9-ni). Kooli tänava nimi jääb alles Vabaduse tänavalt gümnaasiumini viivale tänavale.
See toob kaasa lähiaadressi muutmise vajaduse Kooli tn 3, 5, 7 ja 9 viiekordsete korterelamute osas. Lähiaadress määratakse selle järgi, millise liikluspinna poolt on juurdepääs. Kooli tn 5 osas tuleb aadressiks määrata Side tn 6, Kooli tn 3-Posti tn 12; Kooli tn 7-Posti tn 14 ja Kooli tn 9-Posti tn 16.
Kuigi seadus kohustab omavalitsust lähiaadresse muutma, peame oluliseks sobiva lahenduse leidmisel kaasata arutellu ka puudutatud isikud. Seetõttu pöördume kortermajade elanike poole, et anda võimalus aadressimuudatuste osas kaasa rääkida, mõelda ja asja arutada.
Kahtlemata toob lähiaadresside muutmine alguses kaasa ebamugavust, aga hilisem loogiline lahendus loodetavasti korvab algse ebamugavuse ning teeb majade leidmise lihtsamaks. 
Uued teesildid paigaldab vald. Muudatused aadressiandmete süsteemis (ADS-is) s.o automaatselt siis ka maakatastris, kinnistusraamatus, rahvastiku registris ja ehitisregistris, viib läbi vallavalitsus. Korteriühistute kohustuseks jääb majale uue numbri panemine. Elanikud peaksid oma lepingupartnereid teavitama aadressi muutusest siis, kui lepingupartner ei kasuta aadressiandmete süsteemi. Aadressiandmete süsteemi kaudu saavad kõik asutused ja suuremad teenusepakkujad (nt Omniva, Telia jt) teada aadressimuudatustest.
Vallavalitsus loodab inimeste poolt mõistvat suhtumist ja on valmis vastama tekkinud küsimustele ning soovi korral ka kokku saama, et olukorda selgitada.
 
 
 Lisainfo: Maanõunik Varje Kajaste, 4894769 
 
Vaata veel: Kooli ja Posti tänava ruumikuju muutmine

https://atp.amphora.ee/kohilavv/index.aspx?itm=171358

Kooli tänav 3, 5, 5a, 7 ja  9 lähiaadresside muutmine

https://atp.amphora.ee/kohilavv/index.aspx?itm=171353