« Tagasi

LEADER meetme 1 „Kogukondade investeeringud" infotund 15.veebruaril 2018 kell 16.00 Kohila raamatukogus

 

Antud toetusmeetme kaudu rahastatakse avalikus kasutuse olevate ehitiste (hooned, rajatised)  projekteerimist, ehitamist, rekonstrueerimist, renoveerimist (remonti) ning avalikuks kasutamiseks vajaliku sisseseade ja vahendite (spordivahendid, käsitöövahendid, kultuuritööks vajalik sisseseade jm) soetamist.

Toetust saavad taotleda Rapla maakonnas registreeritud ja tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused (KOV hallatavad asutused ainult läbi KOV-de).
Toetuse maksimaalne summa on 100 tuhat eurot. Toetuse määr kuni 90% abikõlbulikest kuludest.


Objekt, mille jaoks toetust taotletakse peab olema kas taotleja omandis või antud talle omaniku poolt õiguslikul alusel kasutamiseks. Objekt peab üldjuhul asuma Raplamaal.

Toetust ei anta valla omandis olevate hoonete ja rajatiste tavaliseks rekonstrueerimiseks ja remondiks, kui sellega ei kaasne uue lisaväärtuse või tegevuse loomine objektile.Toetust ei anta ka valla taristu ehitamiseks (vesi-kanalisatsioon, elekter, teed).


Taotlusvoor algab 1. märtsil ja lõpeb 2. aprillil kl 23.59.

Taotluste esitamine e-pria portaali kaudu on uuenenud, seetõttu on infopäev vajalik ka varem kogenud taotlejatele!

Täpsem info: https://raplaleader.ee/sundmus/meede-1-kogukonna-investeeringud-infopaev-kohilas/