« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.03.2018. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.
Lugupidamisega
Heleri Kivi
riigimaa haldamise osakonna nõunik