« Tagasi

KOHILA VALLA VOLIKOGU JÄRGMINE ISTUNG TOIMUB 27.02.2018 KELL 16.00 KOHILA KOOLITUSKESKUSES TOHISOOL

 

KOHILA VALLAVOLIKOGU

PÄEVAKORD

 

  1. Vallavanema informatsioon

  1. Arvamuse andmine  Sutlema III lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse kohta

  1. Arvamuse andmine  maavara geoloogilise uuringu loa andmise kohta Alesti VI uuringuruumis

  1. Ülejõe piirkonna osa maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Kohila alevis

  1. Kohila Vallavolikogu 31.01.2017 määruse nr 1 "Lapsehoiu toetuse maksmise kord" muutmine

  1. Teise omavalitsuse üldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemine

  1. Kohila valla 2018. aasta eelarve. II lugemine

  1. Muud küsimused

 

Eelnõude link: https://atp.amphora.ee/kohilavv/index.aspx?o=107&o2=-1&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&at=50282