« Tagasi

Info Kohila Gümnaasiumi juurdeehitusega seoses tekkiva liikluskorralduse kohta

Kohila Gümnaasiumi juurdeehitustöödeks väljakuulutatud riigihankel tegi üheteistkümne osaleja seas parima pakkumuse  Ehitus5ECO OÜ, kellega sõlmiti leping summas 4 158 000 eurot.  Ehitus5ECO OÜ on 2009. aastal asutatud ettevõte, kelle kogemuste pagasisse kuuluvad näiteks Põlva riigigümnaasium aastast 2016 ja Rapla riigigümnaasium, mis valmib augustis 2018. Omanikujärelevalve leping on sõlmitud Ösel Consulting OÜ-ga. Ehitustööd hõlmavad olemasoleva koolimaja korpuseid ühendava garderoobiploki lammutust ja selle asemele kolmekorruselise olemasolevaid hooneid kõigil tasanditel ühendava vaheehituse ning kahekorruselise algklasside korpuse rajamist. Algklasside korpusesse on kavandatud 16 klassiruumi, 2 väikeklassi, kogu koolimaja teenindavad garderoobid, õpetajate tööruumid ja abiruumid. Vaheossa on planeeritud puhkeala, saal, administratsiooni tööruumid ning ruumid loodushariduskeskuse jaoks. Vaheehitus valmib detsembris 2018 ning algklasside hoone veebruaris 2019. Posti tänava poolt lähenejatele rajatakse uued parkimiskohad Kooli tänava otsa. 2018 aastal laiendatakse spordikompleksi parklat.

Seoses juurdeehitustöödega, mis algavad 28. veebruaril, toimuvad mitmed muudatused liikluskorralduses Kooli tänaval ja gümnaasiumi ümbruses. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt suletakse Kooli tänav sõidukitele liikluseks. Jalakäijatele tagatakse läbipääs Kella sillalt Posti tänavale. Õpilasliinid toovad õpilased Viljandi mnt 9 parklasse, kust on tagatud silla alt kõnniteed mööda ohutu liikumine koolimaja juurde. Spordikompleksi parkla jääb enamuses ajast avatuks ja seal on võimalus ümberpööramiseks, kuid soovitav on leida alternatiivseid parkimisvõimalusi Kohila alevis, näiteks Lastepargi parklas või R-Kioski kõrval olevas parklas.

Sisenemine koolimajja hakkab toimuma kooli sisehoovi ja spordihoone kaudu. Algklasside õpilased ning külalised suunatakse koolimajja spordikompleksi kaudu, põhikooliõpilased ning gümnasistid (5.-12. klass) pääsevad koolimajja sisehoovi kaudu. Kooli ümbrusesse paigaldatakse kollased infotahvlid, kus on näha ajutised sissepääsud ning jalakäijate teed.

Täpset ning pidevalt uuendatavat infot toimuvate ümberkorralduste kohta saab Kohila gümnaasiumi kodulehelt, samuti teavitatakse lapsevanemaid vajalikest muudatustest.  Palume jälgida ajutisi liiklust reguleerivaid viitasid. Oluline on meeles pidada, et kõik need ebamugavused on ajutised ning viivad meid iga päevaga lähemale kaasaegsemale ning sõbralikumale õpikeskkonnale.

 

Meeri Ehandi

Haridusnõunik