« Tagasi

Keskkonnaministeerium on korraldamas järjekorras viiendat Keskkonnakäpa konkurssi, mis algab juba 2.aprillil.

Keskkonnateadlikkus toob käpa

Keskkonnakäpa konkurss on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustamiseks algatatud konkurss. 2014. aastast korraldatavat konkurssi viis esimesel kahel aastal läbi keskkonnaamet ning seda Euroopa sotsiaalfondi programmi „Keskkonnahariduse arendamine" toel. 2016. aastast korraldab konkurssi keskkonnaministeerium.

Kolme aastaga on konkursile esitatud keskmiselt 118 projekti aastas ning igal aastal on välja antud kuni 26 tunnustust ehk keskkonnakäppa. Konkursile sobivad esitamiseks kõik algatused, mis aitavad kujundada inimesi keskkonnasõbralikumaks ja –teadlikumaks ning mis muudavad meie ümbrust paremaks. Oodatud on projektid, mis on uudsed, ressursisäästlikud ning avaldavad head mõju keskkonnale ja kasvatavad osalejate keskkonnateadlikkust. Kuni 16. aprillini saab konkursil kandideerida ning kõik kandidaadid jõuavad ka žürii lauale, kust valitakse laureaadid. Lisaks žüriile saavad kõik inimesed valida oma lemmiku, sest 24. aprillist kuni 16. aprillini kestab rahvahääletus.

Kokku on konkursil viis kandideerimise rühma: lasteaed, õpilasrühm/klass, õpetaja, kool ning keskkonnaharidust pakkuv organisatsioon. Kandideerida saab kategooriates Tubli tegutseja, Tark tarbija, Õnnelik õpe, Kogukonna kaasamine ja Innukas innovaator. Viimane on eriauhind, mis antakse tegevuste eest, mille käigus on leitud uudseid/leidlikke lahendusi keskkonnateemade käsitlemisel, olgu selleks põiming erinevate ainevaldkondade vahel, keskkonnasõbralikkust edendavad uuringud, vaatlused, leiutised, kampaaniad, koostöö lastevanemate ja ettevõtetega jms.

Innuka innovaatori tiitel on kõigil kolmel aastal ka välja jagatud. 2014. aastal pälvis selle tunnustuse Viljandi huvikoolis valmistatud „Süsteemiväline kätepesusüsteem". Süsteem ehitati vanast külmikust ning idee seisnes kätepesuvee hilisemas kasutamises lillede kastmiseks. 2015. aastal sai Innuka innovaatori tiitli Austriast pärit Viini loodusmuuseumi zooloog Melanie Pilat, kes viibis 2013. aasta suvel Saaremaa muuseumis praktikal ning selle käigus koostas põneva lahendusega näituse „Elusad saared. Elus Saaremaa … ehk Kuidas elu tuli saarele ja sinna ka jäi". Eelmisel aastal läks Innuka innovaatori tiitel samuti Saaremaale – kolm Salme põhikooli õpilast (Kristjan Treirat, Karm Koduvere ja Alex Salong) pälvisid auhinna ettevõtmise „Käbidest briketi valmistamine" eest.

Kandidaate saab esitada 16. aprilli südaööni konkursi kodulehel asuva ankeedi kaudu (http://keskkonnakäpp.ee/ankeet). Keskkonnakäpa veebilehelt leiab lisainfot ka kandideerimistingimuste kohta. Esita oma kandidatuur või soovita meile tublisid tegijaid oma kogukonnast!