« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi

valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010
määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja
võõrandamise kord" (Kord).
Pakkumisi saab kirjalikult esitada kuni 18.04.2018 kella 10:30 -ni.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Eelpooltoodud enampakkumine toimub   Rapla maakond Kohila vald Pihali küla Topusepõllu kinnisasja  (31701:001:1126; 3,58 ha; (M))osas.
alghind 9 310.-, tagatisraha 930.-;

Lugupidamisega

Varje Kajaste

Kohila valla maanõunik

4894769

55560081