« Tagasi

Enampakkumine: Vabaduse tn 14 korter 7/8

Kohila Vallavalitsus võõrandab valla eestkostel oleva isiku huvides avalikul kirjalikul enampakkumisel korteriomandi aadressil Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Vabaduse 14 (registriosa nr 2830237, katastritunnus 31801:013:0002), mis koosneb 309/2220 mõttelisest osast kinnistust ja reaaolsa eluruumist nr 7/8. Eluruumi üldpind on 30,9 m².

Enampakkumisel oleva kinnisasja käsutamise keelamiseks on kinnistusraamatu III jakku kantud keelumärge Eesti Vabariigi kasuks. Hetkel teadaolev võlgnevus on 2502.25 eurot, mis kaetakse müügihinna arvelt. Korteriomand on kasutuskõlbmatus seisukorras. Pikaajaliste võlgnevuste tõttu puudub elektriühendus, hoolduse puudumise tõttu on akende ees katkised aknaklaasid, korter on erinevaid asju täis kuhjatud, mistõttu ei ole korterisse võimalik siseneda.

Enampakkumise alghind on 2500 eurot

Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Enampakkumise tingimuste ja varaga tutvumiseks võtta ühendust 489 4766, 5660 6911, e-post: anu.suviste@kohila.ee. 

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 20.04.2018.a. kell 10:00. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine Vabaduse 14, mitte avada enne 20.04.2018.a kell 10:30" ja pakkuja andmetega aadressil Vabaduse 1, Kohila alev, 79804 Rapla maakond.

Pakkumised avatakse 20.04.2018.a. kell 10:30 vallamajas (Vabaduse 1, Kohila alev, Rapla maakond). Enampakkumise tulemustest teatatakse pakkujatele kirja või e-posti teel.

Enampakkumise hindamise kriteeriumiks on kõrgeim hind. Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma 2 kuu jooksul peale enampakkumisel edukaks tunnistamist. Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ostjaga 1 kuu jooksul pärast ostusumma laekumist Kohila Vallavalitsuse arvele. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.