« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Rahandusministeerium annab teada, et alates 9. aprillist 2018 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kohila vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 nr käskkirjast nr 14 „Hajaasustuse programmi 2018.a programmdokument" mis on kättesaadav EAS veebilehel https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/
 

Küsimuste korral pöörduda keskkonnanõunik Nele Leitaru poole, tel 489 4764, e-post: nele.leitaru(at)kohila.ee

Kohila Vallavalitsuse prioriteetsed valdkonnad on järgmised:

• Kanalisatsioonisüsteemid;
• Veesüsteemid;
• Juurdepääsuteed;
• Autonoomsed elektrisüsteemid.