« Tagasi

Jäätmevedu taastatakse esimesel võimalusel

Arvestades teede kandevõime vähenemisega on peatatud prügivedu Kohila vallas, välja arvatud: Kohila alev (välja arvatud Luha tn 22, 24 ja 28. Luha põik 8), Prillimäe alevik, Hageri alevik (välja arvatud Meierei tee ja Tamme tee).

Juhul kui on soovi oma olmejäätmete veoks enne järgmist korralist jäätmeveo kuupäeva, palun pöörduda teenusepakkuja klienditeeninduse poole, et kooskõlastada olmejäätmete veo kuupäev telefonil 6400800 või e-mailiga tallinn@keskkonnateenused.ee .

Jäätmete hilisem vedu ei too kaasa elanikule lisakulusid.

Vallavalitsus jälgib teede olukorda ja sobivate ilmastikutingimuste korral loodame taastada prügiveo lähiajal, informeerides sellest elanikke jooksvalt.

Palume mõistvat suhtumist ja kannatlikku meelt.

Kohila Vallavalitsus