« Tagasi

Kohila Vallavalitsus sõlmib käsunduslepingu arhitekti teenuse ostmiseks juriidilise isikuga kolmeks aastaks

 

Töökoht

Vabaduse 1, Kohila alev, Kohila vald, Raplamaa

Töö maht

15-25 tundi nädalas vastavalt tööandja soovile

Piirhind (koos kõigi maksudega)

15 eurot/h

Töö kirjeldus:

- Kohila valla uue üldplaneeringu menetlustoimingute dokumentide ettevalmistamine;

- rajatiste ehitusprojektidele lähteülesannete ja projekteerimistingimuste ettevalmistamine;

- rajatiste ehitusprojektide ülevaatamine ja märkuste/tähelepanekute esitamine;

- valla territooriumil probleemsete piirkondade sademevee ärajuhtimise võimalike lahenduste väljatöötamine ja põhimõtete esitamine;
- teenistujate ja elanike konsulteerimine erialastes küsimustes.
Nõudmised kandidaadile:
- arhitektuuri-alane kõrgharidus, vastavus arhitekti kutsestandardi tasemele „Arhitekt VII";
- teenistus erialasel ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 10 aastat;
- AutoCAD tarkvara kasutamise kogemus vähemalt 5 aastat;
- eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise või vene keele oskus kesktasemel;
- kontoritarkvara kasutamise oskus (MS Word, Excel);
- võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras;
- algatusvõime ja loovus;
- hea suhtlemisoskus, tasakaalukus ja paindlikkus;
- orienteeritus meeskonnatööle.

Kasuks tuleb:
- üldteadmised haldusmenetlusest;

- Kohila valla tundmine seoses üldplaneeringu koostamisega.

Hinnapakkumine koos CV-ga esitada hiljemalt 14.05.2018 kell 9:00 Kohila Vallavalitsusele (Vabaduse 1, 79804 Kohila alev, Kohila vald, Raplamaa) või e-postile vallavalitsus@kohila.ee