« Tagasi

Alanud on Aespa aleviku ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni uurimis- ja projekteerimistööde tegemine

 
Alates Aprillist on alanud Aespa piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks vajalike ehitus-geodeetiliste ja geoloogiliste uuringutega. Mõõdistustööde eesmärk on koostada alusplaan ning selgitada välja olemasolevate kommunikatsioonide täpsed asukohad, mille alusel on võimalik torustike ja muude vajalike rajatiste paiknemist juba täpsemalt planeerida ja projekteerida.
 
Tihi on Aespa piirkonnas näha geodeete, kes ka on sunnitud kinnistutel tegema mõõdistustöid kuna mõõdistustööd võivad ulatuda õue- ja aiamaadele. Pahatihti võib see olla kinnistuomanikule üllatus, leides oma maalt töömehe (geodeedi), palume Teie mõistvat suhtumist, kuna sageli ei ole omanikud kättesaadavad ja või nende kontaktandmed avalikult leitavad, töö aga vajab tegemist.
 
Aeg ajalt võib kohata taevas lendamas ka drooni, millega teostatakse maapinna kontuuri mõõdistusi. Droon ei filmi ega pildista reaalajalist pilti seega ei tasu karta, et Teid filmitakse, mõõdistatakse kindlal lennukõrgusel vaid teede ning tänavate pinna profiili. Küll peab märkima, et kõik taevas lendavad droonid ei ole seotud meie tegevusega ega kuuluda geodeetidele. Nende tegevus ei ole meie poolt kontrollitavad ega lasu meie ega geodeetide vastutusalas. Palume mõistvat suhtumist nende tegevusesse.
 
Kõikide eelmainitud tegevuste eest on vastutavad meie projekteerijad, kelle poole võib pöörduda tööpäevadel e-posti aadressil peeter.eero@entec.ee või siis juba meie poole aadressil kohilamaja@kohilamaja.ee
Kõik uuringud peaksid olema lõppenud juuli esimeses pooles.
 
 
Lugupidamisega:
 
Kohila Maja OÜ

http://www.kohilamaja.ee/