« Tagasi

Alates 5. juunist 2018 avaneb SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kodulehel taotlusvoor eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetamiseks.

Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks.

Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal (Kohila alev, Vilivere küla, Aespa alevik, Sutlema küla, Salutaguse küla, Prillimäe alevik, Urge küla, Pukamäe küla, Masti küla, Hageri alevik, Hageri küla - täpsemad piirid vt http://register.keskkonnainfo.ee), kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata.

Täpsem informatsioon SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kodulehelt https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

Lugupidamisega

Nele Leitaru

Keskkonnanõunik

Kohila Vallavalitsus

Tel. (+372) 55 560 084,

(+372) 48 94 764

nele.leitaru@kohila.ee