« Tagasi

Rabivere raba, Kõnnu järv, Aandu karstiala ja Loone linnus on üks osa pikast matkateest, mille RMK avab augustis Eesti 100. sünnipäeva tähistamiseks.

RMK matkatee kolmas Eestit läbiv 608-kilomeetrise haru ühendab omavahel Lääne- ja Kirde-Eesti.

Suur ühismatk

Lisaks uue matkatee avamisele tähistab RMK Eesti sajandat sünnipäeva 6. – 25. augustini toimuva suure ühismatkaga, millest saab osa võtta kuni 650 inimest ning kokku läbitakse Eesti kuuest eri nurgast algavatel matkatrassidel 1800 kilomeetrit.

Matkad on jagatud etappideks, mille algus- ja lõpp-punktides saab matkaga liituda ja lahkuda. Liituda võib ka üheks või mitmeks etapiks. Juhendatavad matkarühmad alustavad liikumist matkateede otspunktidest Kauksist, Ähijärvelt, Penijõelt, Perakülast, Iklast ja Oandult ning kohtuvad 25. augustil matkapealinnas Aegviidus, kus peetakse lõpupidu.

Gruppe juhivad kogenud matkajuhid, teel tutvutakse ajalooliste lugude ja loodusväärtustega ning toimuvad ka õhtused lõkkeloengud. RMK suurel ühismatkal osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine, mis on avatud 30. juunini.

RMK kolme Eestit läbiva matkatee haru ääres on kokku kaardistatud 100 huvitavat ja olulist lugu, mis Eesti Vabariigi 100 aasta jooksul neis paigus aset on leidnud. Lisaks valmib «RMK 100» äpp, mis hakkab sisaldama kogu informatsiooni matkateel matkamise ja kultuuriobjektide kohta, aga ka erinevaid mänge.

Lisaks uuele Penijõe–Aegviidu–Kauksi harule on matkateel veel kaks haru: 2012. aastal avatud 375-kilomeetrine Oandu-Aegviidu-Ikla ja 815 kilomeetrine Peraküla–Aegviidu–Ähijärve matkarada.

Täpsem info RMK matkatee ning ja suurele ühismatkamisele registreerimise kohta leiab siit: rmk100.ee