« Tagasi

Põuane ilm on jätmas kaevud kuivaks

Päike ja kuum ilm on küll suvitajate unelm, kuid on samas pannud paljud inimesed muretsema oma tervise, põllusaagi või kaevuvee pärast. Eelkõige on tilgatumaks jäämas madalad salvkaevud. Salvkaevud saavad oma vee pinnaveest ning hetkel on kõikjal Eestis põud, siis ei ole ka pinnavett, mis salvkaevusid nö toidaks. Puurkaevud jäävad tühjaks vee massilise väljapumpamise pärast. Eramajaomanikud, kellel on ka oma kinnistul puurkaev arvavad ekslikult, et puurkaevust tuleb vett lõputult ja kuna see on eramajaomanikule ka nö tasuta, siis pole probleemi kasta muru, peenraid, täita basseini, pesta autot jne jne. Tegelikkuses paiknevad ühe piirkonna puurkaevud enamasti samas põhjaveekihis, mis tähendab, et tegemist on justkui ühise joogiveeklaasiga, millest juuakse mitme kõrrega – põhjaveetaseme taastumine põhjaveekihis on aeglasem, kui vee tarbimiseks välja pumbatava vee kogus. Et tagada majapidamises eluks vajalik joogivesi tuleb paraku piiri pidada aia kastmise jm olmetegevusega.
 
Kohila Maja on transportinud Aespasse ja Viliveresse vett kuna mitmed sealsed kaevud on tühjad.
„Kahjuks ei julge me seda vett joogiks soovitada. Oleme vedanud kastmiseks ja basseinide täitmiseks. Vedu maksab kilomeetrihinna 0,76 €/km (sisaldab käibemaksu) + vesi 1,32 €/m³ (sisaldab käibemaksu). Seda saame viia korraga kuni 2 m³. Juhul, kui auto saab suure voolikuga maha laadida siis täiendavat tasu ei lisandu aga peene voolikuga laeb auto ennast tühjaks 45 minutit, sellele lisandub tunnitasu 25 €. Arvestus käib 15 minuti kaupa. Need kodanikud, kes soovivad jõevett (kogus kuni 6 m³) neilt me vee eest raha ei küsi aga lisandub laadimise ja tühjenduse tasu 25 €. Arvestus käib 15 minuti kaupa" rääkis Kohila Maja tootmisjuht Aare Ader. Vee toomist Kohila Majalt saab tellida telefonil 5166 764.
 
Kohila valla sotsiaalosakond on valmis leidma lahendusi joogivee toimetamiseks abivajajatele, kellel puudub transport ja rahalised võimalused. Selleks palume pöörduda sotsiaalnõunik Väino Maasalu poole (tel 55560086).
 
 
Kohila vallavalitsus