« Tagasi

Kohila vallas tõusevad 1. novembrist korraldatud jäätmeveo hinnad.

Hinnatõusu taotleb AS Eesti Keskkonnateenused viidates kallinenud sisenditele jäätmemajanduses. Seoses kõrgema hinna taotlusega oli Kohila vald sunnitud välja kuulutama uue hanke korraldatud jäätmevedaja leidmiseks ja turupõhise hinna kindlaks tegemiseks. Pakkumiste esialgne esitamise tähtaeg on 8. oktoober. Kui vaidlustusi ei tule ja hanke võitja saab kohe alustada teenuse osutamisega (olemas on Keskkonnaametist saadud luba Kohila vallas tegutsemiseks), siis uus hind ei rakendu. Selle asemel tuleb hankekonkursil parima pakkumise teinud ettevõtte hind, mis võib täna kehtivast hinnast olla nii odavam kui kallim. Juhul kui tekkib hanke ajal vaidlustusi või võitja ei saa kohe alustada teenuse osutamisega, siis rakenduvad 1. novembrist kuni uue hanke võitjaga hankelepingu rakendumiseni allpool toodud uued hinnad.  

 

Segaolmejäätmed

Konteineri suurus, m3

Teenuse hinnad kuni 1.11.2018, käibemaksuga, €

Teenuse hinnad alates 1.11.2018, käibemaksuga, €

kuni 0,08

0,73

0,90

kuni 0,14

1,27

1,56

kuni 0,24

2,18

2,66

kuni 0,37

3,36

4,10

kuni 0,66

6,00

7,32

kuni 0,80

7,27

8,87

kuni 1,50

13,63

16,61

kuni 2,50

22,72

27,67

kuni 4,50

40,88

49,80

kuni 6,00

54,50

66,40

 

Lugupidamisega

 

Nele Leitaru

Keskkonnanõunik

Kohila Vallavalitsus

Tel. (+372) 55 560 084,

(+372) 48 94 764

nele.leitaru@kohila.ee