« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 30.10.2018 kell 16.00 Kohila Koolituskeskuses

I S T U N G I   P Ä E V A K O R D

 

  1. Vallavanema informatsioon
  1. Kohila Vallavolikogu 28.10.2014 otsuse nr 29 „Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" kehtetuks tunnistamine
  1. Arvamuse andmine maavara geoloogilise loa andmise kohta Pihali uuringuruumis
  1. Arvamuse andmine maavara geoloogilise loa andmise kohta Urge uuringuruumis
  1. Puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord
  1. Muud küsimused

Eelnõud: https://atp.amphora.ee/kohilavv/index.aspx?o=107&o2=-1&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&at=50282

Jüri Vallsalu

Volikogu esimees