« Tagasi

PAKKUMISKUTSE: Triinu ja Taavi päevahoiu (Viljandi mnt 9/1) ühendamine ühiskanalisatsiooni trassiga

24.10.2018

Tellija: Kohila Vallavalitsus, reg.kood 75018851, Vabaduse tn 1, Kohila alev 79804

Kontaktisik: Nele Leitaru 5556 0084

Objekt: Triinu ja Taavi lastepäevahoid

Asukoht: Viljandi mnt 9/1 (kat.tunnus 31801:023:0010), Kohila alev

Tööde kirjeldus: Olemasoleva reoveepuhastussüsteemi likvideerimine ja utiliseerimine. Hoonesisese kanalisatsioonitorustiku ühendamine kinnistupiiril asuva ühiskanalisatsiooni liitumispunktiga vastavalt koostatud projektile (Lisa 1). Haljastuse taastamine pärast ehitustööde lõpetamist.

Täpsem tööde kirjeldus „Triinu-Taavi lasteaia kanalisatsiooni liitumisprojekt" tööprojekti põhjal (lisa 1) ja pakkumise tööde loetelus (lisa 2)

Tööde teostamise periood: 15.11.2018 – 31.12.2018

Parima pakkumise valimise aluseks on soodsaim hind.

Tasumine teostatud tööde eest toimub teostatud tööde mahu alusel, mida tõendatakse  teostusjoonistega ja täitedokumentatsiooni esitamisega.

Tellija jätab õiguse enne lepingu sõlmist pakkujatega teha läbirääkimisi pakkuvate tööde osas, et mahtuda  eelarves planeeritud summade piiridesse. Juhul, kui pakkuja pole objektiga kohapeal tutvunud, võib Tellija tema pakkumise tagasi lükata.

Hinnapakkumised esitada hiljemalt 09.11.2018 e-postile nele.leitaru@kohila.ee

LISA1

LISA2

Täpsem info:

Nele Leitaru

Keskkonnanõunik

nele.leitaru@kohila.ee

5556 0084