« Tagasi

KUTSE ARUTELULE

Alates 1. jaanuarist 2018, peale maavalitsuste tegevuse lõppemist on Raplamaa kohalike omavalitsuste ühiselt täidetavaks ülesandeks maakonna arengu suunamine. Selle täitmiseks on alates märtsikuust koostatud uut maakonna arengustrateegiat.

Praeguseks on see töö jõudmas lõpule – teemarühmad on oma tegevuse juba lõpetanud ning strateegiadokumendi ja tegevuskava mustandid on valminud. Dokumendid on läbi käinud ka strateegiameeskonnast, mille koosseisu kuuluvad muuhulgas kõigi valdade arendusnõunikud, kes on ka valla poolseteks kontaktisikuteks.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu, valdade ametnike ja teiste partnerite koostöös oleme püüdnud viia maakonna arengustrateegia ning uued valdade arengukavad ja eelarvestrateegiad omavahel kooskõlla.

Nagu kevadel, nii ka nüüd oleme otsustanud korraldada arutelud kõigis maakonna omavalitsustes. Soovime Teile anda ülevaate sellest, mida on maakonna arengustrateegia koostamisel tehtud ja milliste tulemusteni oleme jõudnud ning saada tehtule tagasisidet maakonna eri piirkondadest.

 

Selleks ootan Teid 7. novembril kell 16.00 maakonna arengustrateegia arutelule Kohila raamatukogus. Arutelu lõpp on kavandatud kella 18.00-ks.

 

Palun Teil selleks kohtumiseks läbi vaadata arengudokumentide mustandid ja mõelda läbi, millised täiendused või parandused tuleks maakonna arengustrateegiasse ja tegevuskavasse kindlasti sisse viia.

Maakonna arengustrateegia ja selle tegevuskava mustandid on kättesaadavad Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel, alajaotuses „Maakonna areng", Maakonna arengustrateegia 2035+. Mustandi materjalid on täpsemalt nähtavad siit https://rol.raplamaa.ee/maakonna-areng/maakonna-arengustrateegia-2035/strateegiadokument/.

Peatse kohtumiseni!

Lugupidamisega,

 

Heiki Hepner

vallavanem