« Tagasi

Õhusaasteloa taotlemine

Kohila Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud NORCAR-BSB EESTI AS (registrikood 10433651) õhusaasteloa taotluse.

Tootmisterritoorium asub aadressil Rebase tn 16, Prillimäe alevik, Kohila vald ning käitise põhitegevuseks on mehaaniline metallitöötlus (EMTAKi kood 25621), muuks tegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301).

Lähimad kaitstavad loodusobjektid Nabala-Tuhala looduskaitseala, Natura 2000 Rahaaugu sihtkaitsevöönd ja Natura 2000 Rahaaugu hoiuala (rahvusvaheline ala) jäävad ca 1 km kaugusele kirdesse.

Käitise heiteallikateks on hambalõikepingi ventilatsioon, haavelpuhastuse ventilatsioon, värvikambri ventilatsioon, kuivatuskambri ventilatsioon, üldventilatsioon, plasmalõikuse ventilatsioon, torude valmistamise ruumi ventilatsioon ja katla korsten. Tootmises kasutatakse kuni 10,252 tonni orgaanilisi lahusteid sisaldavaid kemikaale aastas, õhku eraldub kuni 4,532 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Katla võimsus on 0,263 MWth, kütteks kulub kuni 20 tonni vedelgaasi aastas.

Õhusaasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Rapla kontoris (Tallinna mnt 14 79513 Raplas; tel 680 7438) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Keskkonnaamet on avaldanud teate õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1369130 ).