« Tagasi

Head maaomanikud, palun tutvuge oma katastriüksuse pindala ja kõlvikute andmetega Maa-ameti geoportaalis!

Maamaksu arvutamise aluseks on katastriüksuse pindala, sihtotstarve ja  kõlvikuline  koosseis.

Maa-ameti kodulehel asub katastriüksuse kõlvikute päring, mille abil saab vaadata, millised on võimalikud muutused sulle kuuluva katastriüksuse osas.

https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Katastriuksuse-kolvikute-paring-p631.html

Kõlvikute päringu abil saab vaadata katastriüksuse pindala, sihtotstarvet, kõlvikulist koosseisu (õuemaa, metsamaa, haritav maa, looduslik rohumaa, muu maa) ning maa maksustamishinda enne ja pärast 1. jaanuarit 2019.

Muudatused on seotud 1. jaanuarist 2019 kasutusele võetava kõlvikukaardiga, mille alusel Maa-amet arvutab edaspidi katastriüksuse kõlvikud ja Maksuamet maamaksu. Katastriüksuse pindala määratakse katastriüksuse ruumiandmete alusel.

Andmetes võib esineda ebatäpsusi. Lisainfo ja võimalikest andmete ebatäpsustest andke palun teada Maa-ametile aadressil  kataster@maaamet.ee või
infotelefonil 6750 810 (E-N 9.00-16.30, R 9.00-15.30).

Varje Kajaste

Kohila valla maanõunik