« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 18. detsember 2018 kell 16.00 Kohila Koolituskeskuses

I S T U N G I   P Ä E V A K O R D

1. Vallavanema informatsioon
2. Kohila Vallavolikogu 28.05.2015 otsuse  nr 13 "Katastriüksustele sihtotstarbe  ja lähiaadressi määramine" kehtetuks tunnistamine
3. Kohila valla erateede talihoolduse kord
4. Kohila Vallavolikogu 25.02.2015 määruse nr 6 „Vee ja kanalisatsiooni kasutamise kontrolli teostamiseks volitatud isikute määramine"  kehtetuks tunnistamine
5. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise kontrolli teostamiseks volitatud isikute nimetamine
6. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord
7. Arvamuse andmine  maavara geoloogilise uuringu loa andmise kohta Urge uuringuruumis
8. Kohila valla 2018. a lisaeelarve
9. Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
10. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 heakskiitmine
11. Kohila valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine
12. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine
13. Muud küsimused
 
 
Jüri Vallsalu
 
Vallavolikogu esimees