« Tagasi

Kohila valla tublide tunnustamine

Kohila vallavolikogu tunnustamiskomisjon ootab kodanikelt, ühendustelt, organisatsioonidelt ja ettevõtetelt ettepanekuid selle kohta, kes võiksid olla väärilised saama Kohila valla teenetemärki, vapimärki ja aastapreemiaid – parima ühenduse preemiat, aasta eluedendaja preemiat, elutöö preemiat – ning aunimetust „Kohila kuldaväärt koolmeister". Ettepanek peab sisaldama:

1) kandidaadi nime, sünniaastat / kollektiivi, ühenduse nimetust;

2) esitamise põhjendust;

3) kandidaadi kontaktandmeid, eelistatavalt postiaadressi;

4) ettepaneku esitaja nime ja kontaktandmeid.

Tunnustusettepanekud palume saata hiljemalt 5. jaanuariks e-posti teel aadressile juri.vallsalu@eelk.ee või vallavalitsus@kohila.ee või paberkandjal aadressile Kohila vallavalitsus, Vabaduse 1, Kohila 79804, märksõnaga „Tunnustamiskomisjon".

Aumärkide, aunimetuste, preemiate kirjelduse ja omistamise korraga saab tutvuda valla kodulehel üldinfo rubriigis „Eeskirjad ja korrad".

Tunnustuse omistamise otsustab vallavolikogu tunnustamiskomisjon.