« Tagasi

Kasteheina kinnistu detailplaneeringu planeeriguala piiride muutmine

Kohila Vallavalitsus teatab, et Kohila Vallavalitsuse 21. detsember 2018 korraldusega nr 327 muudeti Kohila Vallavalitsuse 21.09.2018 korraldusega nr 240 algatatud Kasteheina kinnistu detailplaneeringu planeeringuala piire.

Planeeringuala piiride muutmisega ei muutu detailplaneeringu eesmärk, milleks on planeeringuala elamumaa kruntideks jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine ning detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning ligipääsuteede asukohtade määramine.

Kasteheina kinnistu detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmise korraldusega lisatakse planeeringualasse Jõemetsa tee 2 kinnistu. Uue planeeringuala suurus on ligikaudu 2,3 ha.

Planeeringuala piiride muutmise korraldus

Planeeringuala skeem

Kasteheina kinnistu detailplaneeringu algatamise korraldus on kättesaadav Kohila valla veebilehel algatatud detailplaneeringud all.