« Tagasi

Kohila vallavolikogu istung toimub 29.01.2019 kell 16.00 Tohisoo koolituskeskuses

PÄEVAKORD
 
1. Vallavanema informatsioon
 
2. Looduskaitseseadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine
 
3. Vallavolikogu 25.09.2018 otsuse nr 31 kehtetuks tunnistamine
 
4. Kinnisasja võõrandamine. Posti 9A
 
5. Eesti lipu alalise heiskamise kohtade määramine
 
6. Detailplaneeringu vastuvõtmine. Kullametsa kinnistu, Vilivere küla
 
7. Kohila valla 2019. a eelarve. I lugemine
 
8. Rahaliste kohustuste võtmine seoses regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise taotlusvoorust raha taotlemisega
 
9. Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu täiendamine
 
10. Kohila Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine
 
11. Vallavanema töötasu, hüvitiste ja soodustuste määramine
 
12. Valimiste jaoskonnakomisjonide moodustamine
 
13. Spordikomisjoni koosseisu muutmine
 
14. Muud küsimused
 
 
Eelnõude LINK


Jüri Vallsalu

Kohila volikogu esimees