« Tagasi

Kohila Gümnaasiumi loodusainete labori tööprojekti koostamise hinnapakkumuse päring.

 

Lugupeetud pakkuja!

Kutsume Teid esitama pakkumust Kohila vallas Kooli tn 1 Kohila Gümnaasiumi loodusainete labori projekteerimisele, mille tulemiks on ehitamiseks vajalik tööprojekt.

Pakkumus peab sisaldama kõigi labori ehitamiseks vajaminevate tööprojekti osade projekteerimist (kanalisatsioon, vesi, nõrk- ja tugevvool, ventilatsioon jm).

Tööde lühikirjeldus:

Planeeritud on olemasolevast klassiruumist ja õpetajate vaheruumist ehitada loodusainete labor.

Projekteerimise aluseks on alljärgnevad andmed.

  1. Olemasoleva klassiruumi põranda mõõdud on 8920 x 5900 mm. Mõõdud koos juurde tuleva pinnaga ehk projekteeritav kogupind on vastavalt 11600 x 5900 mm. Ruumi kõrgus 3100 mm.
  2. Olemasolevate ruumide põrand on hetkel puidust, mis tuleb lammutada ja uus põrand valada betoonist.
  3. Klassiruumi ja vaheruumi sein on silikaattellisest, mis tuleb lammutada, et saada suuremat labori pinda.
  4. Laborisse tuleb 6 neljakohalist töölauda, õpetajate laud, abilaud ja kapp, millede juurde peavad minema kommunikatsioonid (vesi, kanalisatsioon, nõrk- ja tugevvool).
  5. Laborisse on ette nähtud tõmbekapp, mille jaoks tuleb projekteerida vajalik ventilatsioon. Planeeritav ruum asub koolihoone teisel korrusel. Koolihoone ise on kolme-korruseline.  Ventilatsioon peaks meie hinnangul minema pööningule ja sealt otsaseina kaudu välja.
  6. Valitud töövõtja kohustuseks on ka päästeameti kooskõlastus projekti dokumentatsioonile.

 

Nõuded pakkujale:

- Pakkuja peab omama majandustegevuseregistri registreeringut tegevusalal  projekteerimine. Registreeringu olemasolu kontrollib hankija elektrooniliste kanalite kaudu.

- Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused: hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu.

- Pakkuja peab olema tutvunud objekti ja selle iseärasustega ning hinnanud mahutabeli vastavust tegelikkusele.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil mart.maesalu@kohila.edu.ee hiljemalt 08.02.2019 a.

Tööprojekti valmimisaeg hiljemalt 31.03.2019

Vajadusel peetakse pakkujatega läbirääkimisi.

Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima maksumusega pakkumus.