« Tagasi

Raieõiguse võõrandamine

Kohila Vallavalitsus müüb enampakkumise korras kasvava metsa raieõigust Erkuse haljasala kinnistul (31701:001:0965) Aespa alevikus, Kohila vallas (raieala tähistatud lisatud kaardil) alghinnaga 400 eurot. Raiekrundi piirid moodustavad Erkuse tänav ja Erkuse põik ning Erkuse tn 18 kinnistu. Orienteeruv raiemaht (sh raiejäätmed) on ligikaudu 48 tm. Ostja peab ise veenduma raiemahu vastavuses tegelikkusele.

Peale raietöid tuleb maa-ala korrastada. Raiutud kändude kõrgus ei või jääda kõrgem kui 10 cm või 1/3 kännu diameetrist. Likvideerida tuleb üle 20 cm sügavamad roopajäljed. Raiejäätmed tuleb ära koristada. Kui töövõtja ei soovi raiejäätmeid endale, siis määrab tellija koha kuhu saab raiejäätmed ladustada (kuni 3 km kaugusel raiekohast).

Juhul kui raiekoht jääb korrastamata (kändude kõrgus, raiejäätmete äravedu ja pinnase tasandamine), on tellijal õigus see töö ise ära teha ja nõuda tehtud tööde maksumus raie teostajalt sisse.

Raieõiguse tasu tuleb müüjale tasuda hiljemalt ühe nädala jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, aga mitte hiljem, kui tööde alustamise hetkeks. Raie tuleb teostada hiljemalt 31. märts 2019.a ning raiekoht tuleb korrastada hiljemalt 15. aprill 2019.

Pakkumus esitada Kohila Vallavalitsuse aadressil Vabaduse 1, 79801 Kohila alev või e-posti aadressile vallavalitsus@kohila.ee hiljemalt 14. veebruar 2019 kell 12.00. Pakkumusele lisada kinnitus tööde teostaja pädevuse kohta (minimaalne nõue metsuri kutsetunnistus) ning vabas vormis kinnitus kõigi raieõiguse võõrandamise pakkumise tingimustega nõustumise kohta.

Erkuse raiekrunt

Lisainformatsioon: Anu Adamson, tel. 5622 3000, e-post: anu.adamson@kohila.ee