« Tagasi

Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Kohila Vallavalitsus müüb enampakkumise korras Suvila tee 27, Aespa alevik, Kohila vald, Rapla maakond (kinnistusregistri registriosa nr 3468637, katastritunnus 31701:001:0513) kinnistule ladustatud metsamaterjali.

Enampakkumine viiakse läbi Kohila Vallavolikogu 26. juuni 2018 määrusega nr 9 kehtestatud „Vallavara valitsemise kord" alusel alljärgnevatel tingimustel:

  1. Võõrandatava metsamaterjali maht on ligikaudu 103,31 tm, mis on ladustatud Suvila tee 27, Aespa alevik, Kohila vald, Rapla maakond kinnistule.
  2. Enampakkumise alghind on 3000 (kolm tuhat) eurot.

 

Pakkujal on soovituslik kohapeal materjaliga tutvuda ja teha pakkumine nähtu põhjal, et vältida hilisemaid vaidlusi. Hinnanguliselt on ladustatud metsamaterjali maht järgmine:

Kasepaberipuit:

   

pikkus, m

kõrgus, m

laius, m

koefitsent

tihumeetrid

4

1

2,8

0,5

5,60

Kuusepaberipuit:

   

pikkus, m

kõrgus, m

laius, m

koefitsent

tihumeetrid

7

2,2

3

0,5

11,55

Kuusepalk:

   

pikkus, m

kõrgus, m

laius, m

koefitsent

tihumeetrid

7

2,5

3

0,5

13,13

Männipalk:

     

pikkus, m

kõrgus, m

laius, m

koefitsent

tihumeetrid

2

0,8

4,3

0,5

1,72

Männipaberipuit:

     

pikkus, m

kõrgus, m

laius, m

koefitsent

tihumeetrid

3,3

0,9

3

0,5

2,23

Küttepuit (lepp):

     

4,7

1,5

2,8

0,5

4,94

     

KOKKU

39,16

Võsa:

       

26

2,1

4

0,18

39,31

20

2,3

3

0,18

24,84

     

KOKKU

103,31 tm

Kirjalikul enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut. Enampakkumise tingimuste või muu vajaliku enampakkumisega seotud info saamiseks võtta ühendust keskkonnanõunik Nele Leitaruga (nele.leitaru@kohila.ee, +372 489 4764).

Kirjalike enampakkumiste esitamise tähtaeg on 8. märts 2019.a. kell 11:00. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märkega „Enampakkumine Aespa Metsamaterjali müük, mitte avada enne 08. märts 2019.a kell 11:30" ja pakkuja andmetega aadressil Vabaduse 1, Kohila alev, 79804 Rapla maakond või elektrooniliselt nele.leitaru@kohila.ee.

Pakkumised avatakse 8. märts 2019.a. kell 11:30 Kohila vallamajas (Vabaduse 1, Kohila alev, Rapla maakond). Enampakkumise tulemustest teatatakse pakkujatele kirja või e-posti teel.

Enampakkumise hindamise kriteeriumiks on kõrgeim hind. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumishind on kõrgeim. Edukaima pakkujaga müügilepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.