« Tagasi

Eesti 101 sünnipäeva eelõhtul 23. Veebruaril jagati Kohila valla tunnustusi

 

TEENETEMÄRK

Inna Laanmets

Tunnustuse pälvis Inna panuse eest Kohila valla arengusse Kohila valla arendusnõunikuna, "Kapa Männik loeb" festivali korraldajana, Posti tänava asumi kogukonna eestvedajana ja ühiskondlikult aktiivse kodanikuna.

VAPIMÄRK  

Rein Langeproon

Rein Langeproon oli Kohila maja juhataja aastatel 2006-2018. Ameti ülevõtmisel oli firma väga halvas seisus. Firma maine oli allapoole arvestust. Müüdava vee kvaliteet oli madal, Kohila alevi reoveejaam praktiliselt ei töötanud ja reovesi jooksis puhastamata Keila jõkke. Väga raske oli sinna juhatajat leida. Otsingute käigus ütlesid mitmed potentsiaalsed kandidaadid pakkumisest ära. Rein tõi firma madalseisust välja, komplekteeris selle korraliku meeskonnaga, Kohila Maja hakkas jõudsalt arenema. Tema juhtimisel rekonstrueeriti Kohila alevi ja veel mõnede Kohila valla asumite kogu vee- ja kanalisatsioonimajandus, ehitati uus reoveejaam, mitmed uusi väiksemaid puhastusseadmeid. Samuti tehti ettevalmistusi Vilivere-Aespa vee- ja kanalisatiooniprojekti realiseerimiseks. Kohila Majale ehitati vajalik tootmisbaas, firma kasutab kaasaegset masinaparki ja seadmeid. Samuti ehitati firmale uus kontorihoone. Rein Langeproon on edukalt tegutsenud Kohila vallale äärmiselt olulises valdkonnas ja sellega suurepäraselt hakkama saanud!

ELUTÖÖPREEMIA

Viljar Liht

Kohila Baptistikoguduse, nüüdseks endise, pastorina on ta väga suuresti panustanud kogukonna kultuuri- ja haridusellu – korraldanud erinevaid suvelõpu ja jõulukontserte, on rikastanud kogukonda läbi erinevate tegevuste.

Ta on panustanud suuresti kogukonna sotsiaalellu - on hulk inimesi, kes olles kaotanud usu ja lootuse homsesse päeva, on leidnud taas innu ja tahte elada täisväärtuslikku ja tähendusrikast elu. Tema töö on puudutanud paljusid inimesi ja perekondi. Ta on laulatanud abielupaare, õnnistanud lapsi, toetanud inimesi elu raskedel hetkedel ja vanaduspõlve veetmisel ning pakkunud lohutust lähedastega hüvastijätmisel.

Ta hoiab ligi 110 aastase ajalooga Kohila koguduse traditsiooni ja pärandit. Ta on suurendanud Kohila valla tuntust Eesti kirikumaastikul, kus Kohila kogudus on tuntud aktiivse ja tegusa kogudusena.

 

KOHILA VALLA AASTA ELUEDENDAJA PREEMIA

Luule Remmel

Luule on Kohila valla represseeritute seltsingu eestvedaja ja hing. Tänu tema aktiivsele tegutsemisele on tekkinud seltsing, mis koondab endasse nõukogude okupatsiooni poolt küüditatuid ja represseerituid. Ta on olnud erinevate kokkusaamiste ja reiside eestvedajaks. Ta on loonud kontakti represseeritute organisatsioonidega. Tänu temale on traditsiooniks saanud mitmed üritused ja tegevused, mis hoiavad Kohila piirkonnas elavad represseeritud sotsiaalselt aktiivsetena. Olles ise läbi teinud küüditamise tee ja elu Siberis, tunnetab ta kõige vahetumalt, kui tähtis on sellest kõigest rääkida ja tegutseda selle nimel, et see enam iialgi ei korduks. Ta on meie rahva mälu hoidja. 

 

KOHILA VALLA AUNIMETUS KULDAVÄÄRT KOOLMEISTER

Mirjam Kilk

Mirjam on sihikindel ja nõudlik, mille tulemusel on rühmas kord ning rahulik meeleolu. Ta on tähelepanelik iga oma rühma lapse suhtes, jäädes rahulikuks ka kõige keerulisemas olukorras. Ta suhtub kõigisse lastesse võrdselt ning on õpetanud neile austust endast nõrgemate ja erinevate laste suhtes. Imetlusväärne on tema panus erivajadustega laste arengusse ning selle valdkonna arendamisse Kohila Männi lasteaias. Oma tööd teeb ta suure kirega ja ta suudab leida aega igale lapsele, on väga hooliv ja empaatiline, mitte ainult oma meeskonnaliikmete ja rühma laste, vaid ka lapsevanemate ja teiste kolleegide suhtes. Ta on hea mentor ja suurepärane kaaslane ja armastatud kolleeg, lisaks sellele on tal üksteist toetav ja hästi koostoimiv meeskond ja ta on suurepärane meeskonna juht.

 

KOHILA VALLA PARIMA ÜHENDUSE PREEMIA

Seltsing Vaiba-Liine

Huvi esiemade käsitööoskuste säilitamise vastu on toonud kangastelgede taha usinaid kudujaid nii Kohila alevist kui kaugemaltki. Tänu sellele seltsingule on Kohilas võimalus kangakudumist õppida vilunud käsitöömeistri käe all. 2018. a kultuuripärandi aastal toimus seltsingu eestvedamisel Kohila raamatukogus Hageri kindakirjavaipade ja rahvariiete näitus „Läbi ajalõimede: Hageri kihelkonna rahvarõivad ja kindakirjalised vaibad". Vaipade tegemise aluseks oli Hageri kindakirjamuster. On õige aeg esile tõsta meie esiemade käsitööd, väärtustada ja hoida meie esivanemate pärandit ning kõike seda seltsing teebki. Seltsingusse kuuluvad tublid naised on pühendunud käsitöö tegemisele, nad toimetavad Tohisool rõõmu ja innuga ning nende südamega tehtud vaibad kaunistavad paljude Kohila valla inimeste kodusid.

 

KOHILA VALLA PARIM NAISSPORTLANE

Kertu Laak

Tema kohta võib kiidusõnu lugema jäädagi. Tal on ette näidata medaleid, karikaid, tiitleid ja tunnustusi. Ta on iga treeneri unistuste kasvandik, Kohila imelaps. Alates noorimast vanuseklassist on ta igas vanuses võitnud Eesti meistrivõistlustel medali. Igas vanuses on ta saanud parima mängija tiitli. U16 vanuses tulnud nii U16 kui ka U18 rannavõrkpalli karikavõitjaks ja meistriks. Kuulunud kõikidesse Eesti noorte rahvuskoondistesse nii saali- kui rannavõrkpallis. On valitud korduvalt Eesti ja Baltimaade naiskondade parimaks mängijaks  ja sümboolsesse seitsmikku. Kohila valla aasta parim sportlane viiendat aastat. Eesti parim naisvõrkpallur teist aastat järjest. Neljakordne Eesti ja kolmekordne Balti meister, Kohila Võrkpalliklubi au ja uhkus, treenerite Ingrid Kanguri ja Peeter Vahtra suurim rõõm!

 

KOHILA VALLA PARIM MEESSPORTLANE

Anton Krutogolov

Anton on kiire poiss palli taga ajama. Tema eest ei pääse ükski jalgpall. Ta on kuulunud U18 noortekoondisesse, EMV jalgpallis on ta FC Levadia mängijana saavutanud II-koha.

 

KOHILA VALLA PARIM TREENER

Maarek Laanmets

Tema käe ja juhendamise all õpivad kõik kaugust hüppama ning jooksma kiiremini kui tuul. Tema õpilased paistavad silma nii maakonnas kui vabariigis.

KOHILA VALLA PARIM VÕISTKOND

Twist klubi peotantsijad Hendrik Puhkan ja Marta Malva

Nad on võitnud juba 6 kulda, 5 pronksi ja 4 hõbedat, Eesti Kariavõistluste aastaarvestuses Standardtantsudes on saavutatud 2. koht ja ladina tantsudes 3. koht. Nende eduloo taga on tugevad treenerid ja toetav meeskond!

 

KOHILA VALLA PARIM SPORDIVETERAN

Aavo Kergand

Ta on fanaatiline spordimees, on olnud kergejõustiku kahekümnevõistluse maailmameister. Tema lemmikaladeks on odavise, tõkke- ning keskmaajooksud. Suure kirega juhib ta Kohila spordikompleksi ning on Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni juhatuse liige.

 

AUKIRJAD:

Hageri koguduse kammerkoor "Lambertus"

See koor on tegutsenud juba 25 aastat, andes kontserte nii koduvallas kui mujal Eestis. Koor on lindistanud neli pikka CD-plaati, mis kõik on läbi müüdud ning mõne puhul tehtud ka juba kordustrükk. Koori eesmärgiks on laulda võimalikult palju Eesti vaimulikku koorimuusikat, kuid pika tegutsemisperioodi jooksul on repertuaar täienenud ka mitmesuguse maailmamuusikaga.

Lea Seeder, Enn Luik ja Irma Virolainen

KP Factory OÜ on väga õnnelik, et ettevõtte loomisest peale töötavad nende juures 3 märkimisväärset, pühendunud ja tublit töötajat. Nad on andnud suure panuse ettevõtte hea käekäigu nimel. Tänu neile on säilinud Kohilas kooli ja kontoritarvete tootmine.

Heliko Kaarits

Ta on töötanud Rapla Tarbijate Ühistus 15 aastat,  sellest Kohila Konsumis 10 aastat. Ta on alati rõõmsameelne ning klientidega sõbralik. Valmis aitama seal, kus abi on vaja, aitab hädast välja nii kolleegid kui kliendid, on vastutulelik. Ta on paljude ürituste algataja ja spordiedendaja enda kollektiivis.

Anneli Vesiallik

Ta on kauaaegne Hageri raamatukogu juhataja. Ta on teinud oma tööd suure pühendumusega, pakkudes sellega lugemiselamusi valla läänepoolsetele elanikele. Ta tegeleb Kohila Gümnaasiumi Hageri klasside õpilastega, et ka järeltulevatel põlvedel püsiks lugemisharjumus. Lisaks raamatukogu tööle panustab ta oma kandi tegemistesse MTÜ-s Adila ja Pihali Külaselts, olles seal juhatuse liige. Aktiivse kogukonna liikmena räägib ta kaasa probleemide tekkimisel ja nendele lahenduste otsimisel.

Kärdi Kalda ja Ülle Stern

Nad on olnud Kohila vallas perearstid sellest ajast kui meie tervishoiusüsteemis selline institutsioon loodi. Neil on suured teened Kohila vallas esmatasandi tervishoiusüsteemi loomisel ja töös hoidmisel. Nad on lugupeetud ja armastatud perearstid.

Virve Õunapuu

Ta on hingega kodukandi tutvustaja, pärandi koguja ja hoidja, Hageri muuseumi juhataja ja MTÜ Hageri Haridusseltsi juhatuse liige. Ta oli mahuka Hageri kihelkonda tutvustava raamatu „Hageri kihelkond. Aja lood" üks kahest toimetajast. 2018. aastal oli ta oluline eestvedaja Hageri kihelkonnapäevade korraldamisel.

Alar Haabma

Ta on väga pikaajaline Sutlema külavanem, aktiivselt seisnud Sutlema küla eest. Ta on alati muretsenud ka teiste külade ja kantide käekäigu pärast. Ta seisab alati selle eest, et tänavad oleks valgustatud ja Sutlema pensionäridel oleks kommipakid käes. Aitab alati, kui abi palutakse.

Meelis Suurmäe

Ta on Kohila Jahimeeste Seltsi juhatuse liige ja eestvedaja. Kohila Jahimeeste Selts on tema juhtimisel teinud tänuväärset tööd Kohila vallas jahikultuuri hoidmisel ja edendamisel ning ulukiarvukuse reguleerimisel, millega aidatakse kaasa nii loodushoiu kui ka metsa- ja põllumajanduse eesmärkide saavutamisel.

Mihkel Tomson

Ta on Kohila valla muuseumi alusepanija. Kui tema ei oleks muuseumi eksponaatide kogumisega 30 aastat tagasi alustanud, poleks meil täna oma valla muuseumi.

Maie Ilves

Ta on väsimatu, entusiastlik, abivalmis ja aktiivne kolleeg,  alati rõõmus ja humoorikas inimene, kes teeb kõike. Ta võtab entusiastlikult kõikidest lasteaia tegevustest osa: näitleb, koristab, meisterdab, toimetab lastega; kui vaja, siis, õmbleb, keedab, koob ja küpsetab. Ta on alati kursis, mis toimub ning teeb kõike, mida vaja, ja seda kõike rõõmsalt ja entusiastlikult! Kõik lapsed tunnevad teda, sest ta ON igal pool ja kõikide sõber. Ta on LASTEAIA nähtamatu haldjas, toimetades vaikselt, kuid jättes maha jäljed, mida me kõik tunnetame.

 

Maimu Mehikas

Ta on pikaaegne väsimatu toidumeister, ta teeb maitsvaid koduseid roogasid, mis sulavad suus ning tema valmistatud koogid/pirukad viivad keele alla.

 

Õie Piirmets

Ta on selline töötaja, kes oskab lugemishuvilist inimest nii teenindada, et raamatukogust ära tulles on Sul alati hea tuju. Ta leiab küsimustele lahenduse kiiresti, oma ala tundes, lugejat tundes. Ta viskab nalja, on abivalmis puuduolevat raamatut vajadusel Hagerist ära tooma. Tema kohta on öeldud: Tüüpiline tore ja kena Eesti naine - kui on tarvis, tuleb teha ja pole mõtet selle üle kaevelda.

 

TÄNUKIRJAD:

Virve Õunapuu ja Sigrid Põld.

Meie seas on kaks tähelepanuväärset naisterahvast, kes suutsid üheks raamatuks kokku panna Hageri kihelkonna ajaloo. Virve ja Sigridi eestvedamisel sündis Hageri ajaloo raamat "Aja lood".

 

PALJU ÕNNE!